Få barnen i rörelse

Det är viktigt att vi rör på oss och ju tidigare man kan få barnen i rörelse desto bättre.  Det är lätt att vi hamnar framför en skärm efter vi har kommit hem från skolan. Det är likadant för de vuxna och det gäller att vi hittar positiva aktiviteter som gör att vi kommer i mer rörelse.

Hitta nyttiga vanor

Det gäller att vi skapa nyttiga vanor för våra barn. Det gäller att som vuxen uppmuntra till rörelse av olika slag. För dig som har barn mellan 2 till 8 år så kan vi tipsa om Flipkidz som riktar sig till barn i den ålder. Fördelade på tre grupper så kan de yngsta 2-3 år, tillsammans med en förälder och ledare få anpassad gymnastik som utvecklar barnets motorik på bästa sätt. För barn mellan 4-5 år så fortsätter gymnastiken att bli en aning svårare men ändå så man kan klara av det. När man är 6-8 år så får man utmaningar anpassade för den åldern man befinner sig i.

Att lära sig olika saker

Alla får en gympabok där man kan lära sig olika saker. Den följer med hela terminen och här så samlar man på märken från varje gympapass men innehåller också en massa roliga pyssel och läxor som man kan göra när man är hemma. Som förälder så kanske man får hjälpa de yngsta att göra sin övningar hemma och träna inför nästa pass med Flipkidz. Det är viktigt att vi uppmuntrar våra barn och är positivt inställda till rörelse av olika slag. Försök få in detta med gymnastik och rörelse även i vardagen. Det finns mycket som ni kan göra tillsammans hemmavid.