Byggsatser för både stora och små

Att ha en kreativ hobby är viktigt för många som vill ha en meningsfull fritidssysselsättning. Byggande av modeller av olika slag intresserar både vuxna och barn över hela världen.

Modellbyggsatser finns i alla tänkbara format och utföranden. Idag är byggsatser till övervägande del tillverkade i plast. Det finns också byggsatser som består av trämaterial, bland annat fartyg och båtar. En populär variant inom fartygsbyggsatser är att konstruera sin egen flaskpost.

Kreativt skapande

Modellerna som du bygger ihop är alltid skalenliga, det vill säga att proportionerna är som om föremålet var i full storlek.

När du beställer en byggsats består innehållet av mindre delar som du själv monterar ihop. Oftast ska modellen också målas för att se bra ut. De flesta byggsatser är modeller av olika fordon som bilar, flygplan och militära transportmedel.

Att syssla med modellbygge är inte bara ett tidsfördriv. Både stora och små kan träna sin motorik och byggandet blir ofta även en inkörsport till att söka mer kunskap i ämnet.

En hobby som passar alla

Inte nog med att modellbyggande är en hobby som passar alla åldrar, den funkar även för olika kunskapsnivåer. Du kan börja med enklare modeller för att sedan våga dig på mer komplicerade byggsatser som ger en roligare utmaning. Beställ via nätet redan idag!